top of page

Algemeen gegevens Gemeente Levend Geloof

 

Naam: Stichting Gemeente Levend Geloof
Living Faith Church (in het Engels)

 
Kerk adres:  Roggeveenhof 60, 
6826JT, Arnhem (Gebouw van Quatro Musica Presikhaaf)                                               
aanvang elke zondag om 12:45 tot 15:30
 
Post adres:  Delfzijlstraat 4, 6885 CP, Arnhem
 
RSIN: 815659726
 
KvK: 09104446
 
IBAN: NL45 RABO 0316 5110 21   t.n.v.: STG GEMEENTE LEVEND GELOOF
 
E-mail: jamesamofa@msn.com
 
Telefoon:  0263237937,  0614886853 (Voorganger James Amofa)
 
Website: www.livingfaithchurch.eu

Bestuurssamenstelling

 

Het bestuur van de gemeente bestaat uit 4 leiders (voorzitter, secretaris en 2 extra leden) en 1 penningmeester.
De 4 leiders bepalen het beleid en dragen de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de gemeente. Het bestuur die komt bijeen in overleg meerdere malen in het jaar.
 
1.    Bestuurlid 1: James Amofa  -  Voorzitter
2.    Bestuurlid 2: Rob Steinbuch - Secretaris
3.    Bestuurlid 3: Diane Amofa
4.    Bestuurlid 4: Maria Peer
5.    Lid 5: Suzette Steinbuch - Penningsmeester

Doelstellingen

 

Evangelisatie: Om de grote opdracht te vervullen door het evangelie van God te verkondigen aan de generatie van vandaag de dag.
Mattheüs 28:19-20.
 
Kerken planten: Om huissamenkomsten en kerkgemeenschappen te vestigen in kerken waar nieuwe en oude gelovigen kunnen groeien in kennis en relatie met de Heere God. Jezus is een integraal gedeelte van onze visie.
Romeinen 12:1-2
 
Het vestigen van gelovigen in de lokale kerken: Om gelovigen geestelijk en fysiek uit te rusten om te delen met emotionele, sociale en psychologische problemen van het leven.
Efeziërs 3:16-21
Beleidsplan

In dit beleidsplan legt gemeente levend geloof het actuele beleid vast. Het beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.
 
Om de missie/visie in de gemeente te bereiken hebben we de onderstaande activiteiten vastgesteld.
 
Activiteiten:
 
Zondagdiensten: Elke zondag ere dienst, Om God te aanbidden en fellowship te hebben met elkander. En zijn we met elkaar verbonden door de liefde van Christus.
 
Straat evangelisatie/ Huis bezoekingen: Om het evangelie van Jezus te delen in Arnhem en omstreken. Mensen uit te nodigen om Jezus aan te nemen als heer en redder. En deel te zijn van een kerkelijke gemeenschap.
 
Gebedsavonden: Doel van onze gebedsavonden is om God aan te roepen om te bewegen in de kerk en leven van de mensen. En dat mensen kunnen groeien in gebedsleven. 
 
Bijbelstudie: Kerkleden te onderwijzen in het woord van God.
 
Werkers en leiders Training: Om de gelovigen toe te rusten in hun bediening voor de Heer.
 
Aanbiddingsdiensten en speciale diensten: Om de gelovigen op te bouwen en bemoedigen in hun geloof.
 
Jeugddiensten en kinderdiensten: Doel is de kinderen/jongeren plaats te geven in de gemeente zodat ze actief kunnen zijn in de muziek en talenten die ze hebben.
 
Hulp aan leden: Voedsel pakket
 
Het verwerven van financiële en andere middelen ten behoeve van het werk van de kerk.
 
Het ondersteunen van organisaties met gelijksoortig doel
 
Zie onze website voor een compleet overzicht van de jaar/maand en wekelijkse activiteiten.
 
 
Beloningsbeleid
 
De bestuursleden, leiders, werkers en andere kerkleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor de kerk noodzakelijke gemaakte kosten kunnen wel gedeclareerd worden, door inleveren van rekeningen en bonnen.
Financieel verslag 2019
De bron van inkomstem van gemeente levend geloof bestaat uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten alle andere verkrijgingen en baten.
 
De financiële administratie word digitaal verwerkt en het word bijgehouden door 2 personen. (1e persoon verwerking (penningmeester) en 2e persoon controle digitale boekhouden en kasgelden)
 
Jaarlijks word het digitaal versie van financiën aan de bestuursleden overgedragen.
De kerkleden mogen de financiële administratie inzien op verzoek.
 
Elke maand word een beknopt financieel verslag  met totale inkomsten en uitgaven in onze bulletin (nieuwsbrief) vermeld. Dit om de leden op de hoogte te houden van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. 
 
Het vermogen van gemeente levend geloof word gebruikt voor kerkelijke bijeenkomsten, evangelisatie activiteiten, speciale diensten, bezoekende sprekers, onkosten voorganger en leden. Muziek instrumenten, huur van gebouw en externe ruimtes, hulp aan leden en andere kerken.
Uitleg Jaarbalans 2019
 
Totaal inkomsten of vermogen van de kerk komt uit de onderstaande:
Tiende waarvan de leden vrij zijn om maandelijks te doneren, Collecte, Extra giften, en boeken, bijbels die beschikbaar zijn voor een klein bedrag.
 
Totale uitgaves van de kerk bestaat uit de onderstaande:
- Huur: Huur van de kerkgebouw (Quatro Musica in Presikhaaf) en 2 extra kamers binnen het gebouw. Soms andere kerken voor speciale diensten. vanaf februari 2019 betalen we 50 euro extra voor gebruik extra kamer voor zondagschool.
- Kosten t.b.v. zondagdienst: muziekinstrumenten, zondagschool, jeugd, keuken,    administratief (papier/printers/inkt etc..), hulp aan leden en andere organisatie.
In 2019 hebben we niet veel muziek instrumenten gekocht. wel een klein aantal instrumenten vervangen onder andere de guitaar en onderdelen van sommige muziekinstrument. 
- Kosten voor speciale diensten:
Blijf geloven diensten met Arjan en Efi Knevel, Aanbiddingsdienst met Dennis de Almeida, Vasten in gebed in Rhenen, speciale gasten/predikers, evangelisatie campagnes, BBQ en training voor de leden van de kerk.
Deze diensten bracht in 2019 ook veel kosten met zich mee, o.a. huisvesting en kosten voor gasten. 
- Kosten voorganger en leiders: werkzaamheden, benzine kosten etc.
 
- Bankkosten
Jaar balans 2019                                                                  


 

 

balans 2019 anbi.png
bottom of page