top of page

Financieel verslag 2018
De bron van inkomstem van gemeente levend geloof bestaat uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten alle andere verkrijgingen en baten.
 
De financiële administratie word digitaal verwerkt en het word bijgehouden door 2 personen. (1e persoon verwerking (penningmeester) en 2e persoon controle digitale boekhouden en kasgelden)
 
Jaarlijks word het digitaal versie van financiën aan de bestuursleden overgedragen.
De kerkleden mogen de financiële administratie inzien op verzoek.
 
Elke maand word een beknopt financieel verslag  met totale inkomsten en uitgaven in onze bulletin (nieuwsbrief) vermeld. Dit om de leden op de hoogte te houden van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. 
 
Het vermogen van gemeente levend geloof word gebruikt voor kerkelijke bijeenkomsten, evangelisatie activiteiten, speciale diensten, bezoekende sprekers, onkosten voorganger en leden. Muziek instrumenten, huur van gebouw en externe ruimtes, hulp aan leden en andere kerken.
Uitleg Jaarbalans 2018
 
Totaal inkomsten of vermogen van de kerk komt uit de onderstaande:
Tiende waarvan de leden vrij zijn om maandelijks te doneren, Collecte, Extra giften, en boeken, bijbels die beschikbaar zijn voor een klein bedrag.
 
Totale uitgaves van de kerk bestaat uit de onderstaande:
- Huur: Huur van een kerkgebouw en andere externe ruimtes.
- Kosten t.b.v. zondagdienst: muziekinstrumenten, zondagschool, jeugd, keuken,    administratief (papier/printers/inkt etc..), hulp aan leden en andere organisatie.
2018 heeft een negatief resultaat wegens vervanging van muziekinstrument. Er zijn kwalitatieve muziek instrumenten gekocht met het hoop dat we deze voor een periode van 5 tot 10 jaar kan gebruiken.
- Kosten voor speciale diensten: Blijf geloven diensten, aanbiddingsdienst, speciale gasten/predikers, evangelisatie campagnes, gebed en vasten.
Deze speciale diensten bracht in 2018 ook veel kosten met zich mee, voor huisvesting en kosten voor gasten n.l.: Praise Avond met Eveline Amo, Vasten en Gebed in Rhenen,  Blijf Geloven diensten met Pastor Oteng uit Duitsland.
- Kosten voorganger en leiders: werkzaamheden, benzine kosten etc.
- Bankkosten
Jaar balans


 

 

2018.png
2017.png
bottom of page