top of page

Uitleg Jaarbalans 2022.
 

1. Totaal inkomsten of vermogen van de kerk komt uit de onderstaande:

Tiende waarvan de leden vrij zijn om maandelijks te doneren, Collecte, Extra giften, etc.

 

2. Totale uitgaves van de kerk bestaat uit de onderstaande:

- Huur: Huur van het kerkgebouw (Quatro Musica in Presikhaaf) en 2 extra kamers binnen het gebouw. Sinds december jl. huren wij enkel 1 extra kamer binnen het gebouw.

- De huur wordt ten alle tijden doorbetaald ongeacht de omstandigheden.

- Kosten t.b.v. zondagdienst: muziekinstrumenten, zondagschool, jeugd, vrouwenbijeenkomst, keuken, administratief, hulp aan leden en andere organisatie.

- Kosten voor speciale diensten:

In 2022 heeft de kerk 2 speciale diensten gehouden namelijk;

-Blijf geloven bijeenkomst thema, met gastspreker pastor Gale Mckay George, op 8&9 Oktober 2022

- ​Speciale opwekkingsdiensten, met prophetess Agnes Mensah, op 26&27 November 2022

- De jeugddienst heeft dit jaar een dagtrip gehad naar de attractiepark Duinrell, op 20 Augustus 2022

- andere gast sprekers.

 

- Kosten voorganger en leiders: werkzaamheden, benzine kosten etc.

 

- Bankkosten/verzekering

                                                           

 

balans 2022.png
bottom of page