top of page

Algemeen gegevens Gemeente Levend Geloof

 

Naam: Stichting Gemeente Levend Geloof
Living Faith Church (in het Engels)

 
Kerk adres:  Roggeveenhof 60, 
6826JT, Arnhem (Gebouw van Quatro Musica Presikhaaf)                                               
aanvang elke zondag om 12:45 tot 15:30
 
Post adres:  Delfzijlstraat 4, 6835 CP, Arnhem
 
RSIN: 815659726
 
KvK: 09104446
 
IBAN: NL45 RABO 0316 5110 21   t.n.v.: STG GEMEENTE LEVEND GELOOF
 
E-mail: jamesamofa@msn.com
 
Telefoon:  0263237937,  0614886853 (Voorganger James Amofa)
 
Website: www.livingfaithchurch.eu

Bestuurssamenstelling

 

Het bestuur van de gemeente bestaat uit 4 leiders (voorzitter, secretaris en 2 extra leden) en 1 penningmeester.
De 4 leiders bepalen het beleid en dragen de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de gemeente. Het bestuur die komt bijeen in overleg meerdere malen in het jaar.
 
1.    Bestuurlid 1: James Amofa  -  Voorzitter
2.    Bestuurlid 2: Rob Steinbuch - Secretaris
3.    Bestuurlid 3: Diane Amofa
4.    Bestuurlid 4: Maria Peer
5.    Lid 5: Suzette Steinbuch - Penningsmeester

Doelstellingen

 

Evangelisatie: Om de grote opdracht te vervullen door het evangelie van God te verkondigen aan de generatie van vandaag de dag.
Mattheüs 28:19-20.
 
Kerken planten: Om huissamenkomsten en kerkgemeenschappen te vestigen in kerken waar nieuwe en oude gelovigen kunnen groeien in kennis en relatie met de Heere God. Jezus is een integraal gedeelte van onze visie.
Romeinen 12:1-2
 
Het vestigen van gelovigen in de lokale kerken: Om gelovigen geestelijk en fysiek uit te rusten om te delen met emotionele, sociale en psychologische problemen van het leven.
Efeziërs 3:16-21
Beleidsplan

In dit beleidsplan legt gemeente levend geloof het actuele beleid vast. Het beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.
 
Om de missie/visie in de gemeente te bereiken hebben we de onderstaande activiteiten vastgesteld.
 
Activiteiten:
 
1. Zondagdiensten: Elke zondag ere dienst, Om God te aanbidden en fellowship te hebben met elkander. En zijn we met elkaar verbonden door de liefde van Christus.
 
2. Straat evangelisatie/ Huis bezoekingen: Om het evangelie van Jezus te delen in Arnhem en omstreken. Mensen uit te nodigen om Jezus aan te nemen als heer en redder. En deel te zijn van een kerkelijke gemeenschap.
 
3. Gebedsavonden: Doel van onze gebedsavonden is om God aan te roepen om te bewegen in de kerk en leven van de mensen. En dat mensen kunnen groeien in gebedsleven. 
 
4. Bijbelstudie: Kerkleden te onderwijzen in het woord van God.
 
5. Werkers en leiders Training: Om de gelovigen toe te rusten in hun bediening voor de Heer.
 
6. Aanbiddingsdiensten en speciale diensten: Om de gelovigen op te bouwen en bemoedigen in hun geloof.
 
7. Jeugddiensten en kinderdiensten: Doel is de kinderen/jongeren plaats te geven in de gemeente zodat ze actief kunnen zijn in de muziek en talenten die ze hebben.
 
8. Vrouwenbijeenkomsten: Biedt vrouwen een plek om te groeien, van elkaar te leren en elkaar aan te moedigen. Een plek om spiritueel, emotioneel en sociaal contact te maken met een verscheidenheid aan vrouwen terwijl we groeien in Christus en met elkaar.
9. Het verwerven van financiële en andere middelen ten behoeve van het werk van de kerk.
 
10. Het ondersteunen van organisaties met gelijksoortig doel
 
Zie onze website voor een compleet overzicht van de jaar/maand en wekelijkse activiteiten.
 
Beloningsbeleid
 
De bestuursleden, leiders, werkers en andere kerkleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor de kerk noodzakelijke gemaakte kosten kunnen wel gedeclareerd worden, door inleveren van rekeningen en bonnen.
Financieel verslag
De bron van inkomsten van gemeente levend geloof bestaat uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten alle andere verkrijgingen en baten.
 
De financiële administratie word digitaal verwerkt en het word bijgehouden door 2 personen. (1e persoon verwerking (penningmeester) en 2e persoon controle digitale boekhouden en kasgelden)
 
Jaarlijks word het digitaal versie van financiën aan de bestuursleden overgedragen.
De kerkleden mogen de financiële administratie inzien op verzoek.
 
Elke maand word een beknopt financieel verslag  met totale ontvangsten en uitgaven in onze bulletin (nieuwsbrief) vermeld. Dit om de leden op de hoogte te houden van de maandelijkse ontvangsten en uitgaven. 
 
Het vermogen van gemeente levend geloof word gebruikt voor kerkelijke bijeenkomsten, evangelisatie activiteiten, speciale diensten, bezoekende sprekers, onkosten voorganger en leden. Muziek instrumenten, huur van gebouw en externe ruimtes, hulp aan leden en andere kerken.
Uitleg Jaarbalans 2023.
 

1. Totaal ontvangsten of vermogen van de kerk komt uit de onderstaande:

Tiende waarvan de leden vrij zijn om maandelijks te doneren, Collecte, Extra giften, etc.

 

2. Totale uitgaves van de kerk bestaat uit de onderstaande:

- Huur: Huur van het gebouw (Quatro Musica in Presikhaaf) en 2 extra kamers binnen het gebouw. Sinds Mei 2023 hebben we 1 kamer binnen het gebouw full time tot ons beschikking. Daardoor is het huur hoger geworden. Huur extra kamer is ook hoger geworden.

- De huur wordt ten alle tijden doorbetaald ongeacht de omstandigheden.

- Kosten t.b.v. zondagdienst: muziekinstrumenten, zondagschool, jeugd, vrouwenbijeenkomst, keuken, administratief, media, hulp aan leden in nood en andere organisaties, overige activiteiten zoals trouwen van kerklid.

- Kosten voor speciale diensten:

8 en 9 April: Paasdiensten.

7 Mei: Dankzeggingsdienst.

4 Juni: Gast speker Pastor Felix Asare van Victory Outreach Den Haag.

17 Juni: Doopdienst bij de Grote Koppel zwembad.

6 tot 8 Oktober: Speciale 3 daagse Eind tijd diensten met Jaap Dieleman.

- Kosten voorganger en leiders: werkzaamheden, benzine kosten etc.

 

- Bankkosten/verzekering.

                                                           

 

jaar balans 2023.png
bottom of page